Pająk i Partnerzy - Audit Consulting strona główna  |   kontakt  |   o nas

 
 

FUNDUSZE UNIJNE I INNE KAPITAŁY ZEWNĘTRZNE

  Proponujemy Państwu doradztwo i usługi w zakresie pozyskiwania środków funduszy Unii Europejskiej oraz innych dedykowanych programów finansowych. Nowe szanse wsparcia finansowego polskich przedsiębiorstw, samorządów, jednostek non-profit skłaniają do aplikowania o środki pomocowe.

  Zainteresowani aplikowaniem o środki pomocowe, powinni już teraz określić ostateczny kształt planowanej inwestycji i rozpocząć przygotowania do procesu aplikowania, który pozwoli zorientować się czy i jakie szanse dofinansowania ma planowana inwestycja.

  Oferujemy pomoc w opracowaniu ekspertyzy zawierającej ocenę możliwości pozyskania dotacji z funduszy unijnych w kolejnych latach perspektywy finansowej programów Europejskich oraz pomoc w wyborze ścieżki dofinansowania poprzez dobranie programu pomocowego odpowiedniego dla profilu działalności oraz indywidualnych potrzeb. Szczegółowo analizujemy zarówno założenia planowanego projektu inwestycyjnego jak też dane dotyczące potencjalnego wnioskodawcy by ustalić czy przedsięwzięcie ma możliwość spełnienia wszystkich kryteriów oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. Oceniamy też wstępnie projekt zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej, czyli punktowej, wskazując czy projekt ma szanse uzyskania minimalnego pułapu punktacji kwalifikującej go do znalezienia się na liście projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia. Kolejnym etapem prac jest opracowanie wniosku i biznes planu inwestycji.

 
Paj?k i partnerzy  

© 2013 Pająk i Partnerzy  |   powered by: Internet Concept