Pająk i Partnerzy - Audit Consulting strona główna  |   kontakt  |   o nas

 
 

OBSŁUGA RACHUNKOWA

  1. Opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki.
  2. Rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych, podatkowych zgodnie z wymogami rachunkowości oraz rejestrów zakupu i sprzedaży VAT zgodnie z wymogami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
  3. Sporządzenie wyliczeń zobowiązań podatkowych i deklaracji PIT, CIT i VAT.
  4. Wykonujemy wszystkie zadania jednostki związane ze sporządzeniem: bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej, przepływu środków pieniężnych (cash flow), zestawienie zmian w kapitale własnym.
  5. Przygotowujemy protokoły zatwierdzenia sprawodzania rocznego spółki.
  6. Prowadzenie ewidencji rachunkowej projektów realizowanych ze środków pomocowych.

 
Paj?k i partnerzy  

© 2013 Pająk i Partnerzy  |   powered by: Internet Concept